Thầy TRẦN CÔNG HÙNG – GV Chuyên Toán

GV Chuyên Toán – Trường THPT Thành Nhân.

Các khóa học tiêu biểu của thầy Hùng.

Toán 11A3: Thứ 3: 19h45-21h15; Thứ 6: 19h45-21h15.

Toán 12A3: Thứ 2: 18h-19h30; Thứ 3: 18h-19h30; Thứ 5: 1945-21h15

Thi trắc nghiệm