Thầy QUÁCH TRÍ MINH – Giáo viên Toán Học

 

Thầy QUÁCH TRÍ MINH – GV Toán Học

  • Học song ngành Sư phạm Toán Học & Vật Lý tại trường Đại học Sư phạm TPHCM

 

  • Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Sư phạm Toán học trường Đại học Sư phạm TPHCM.

 

  • Kinh nghiệm:
    • 4 năm đứng lớp.
    • 4 năm dạy kèm.
    • 2 năm dạy tại trường THPT Trần Phú.
Thi trắc nghiệm