Thầy NGUYỄN XUÂN MAI – GV Chuyên Toán

GV Chuyên Toán – Tổ phó tổ toán trường THPT Thành Nhân.

Các khóa học tiêu biểu của thầy Mai.

Toán 11A2: Thứ 3: 18h-19h30; Thứ 5: 18h-19h30.

Toán 11A4: Thứ 4: 18h-19h30; Thứ 7: 15h-16h30.

Toán 12A2: Thứ 3: 19h45-21h15; Thứ 5: 19h45-21h15; Thứ 7: 18h-19h30

Thi trắc nghiệm