Cô TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM – GV Chuyên Lý

GV Chuyên Lý – Trường THPT Trần Phú.

Các khóa học tiêu biểu của cô Diễm.

Lý 11A1: Thứ 2: 19h45-21h15; Thứ 4: 19h45-21h15.

Lý 11A2: Thứ 3: 18h-19h30; Thứ 5: 18h-19h30.

Thi trắc nghiệm