Cô NGUYỄN THỊ BẢO XUYÊN – GV Chuyên Toán

GV Chuyên Toán – Trường THPT Trần Phú.

Các khóa học tiêu biểu của cô Xuyên.

Toán 12A1: Thứ 2: 18h-19h30 (Riêng hết Tháng 7: Học từ 15h-16h15); Thứ 6: 1945-21h15

Thi trắc nghiệm