Cô NGÔ HOÀNG MINH THẢO

GV Chuyên Anh – Tổ trưởng Môn Anh Văn Trường THPT Trần Phú.

Các khóa học tiêu biểu của cô Thảo.

Anh Văn 12A1: Thứ 4: 19h45-21h15; Thứ 6: 18h-19h30.

Thi trắc nghiệm