ĐỀ TOÁN 01 – TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ TOÁN 01 – TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG

Link làm bài thi: http://itracnghiem.com.vn/bai-thi/de-so-01-mon-toan-truong-thpt-nguyen-khuyen-le-thanh-tong-1260

Link tải đề (PDF): TOÁN-GIAI CHI TIET-601-2

Thi trắc nghiệm