ĐỀ SỐ 01 – MÔN VẬT LÝ – TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ SỐ 01 – MÔN VẬT LÝ – TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN – LÊ THÁNH TÔNG

Link làm bài thi: http://itracnghiem.com.vn/bai-thi/de-so-01-mon-vat-ly-truong-thpt-nguyen-khuyen-le-thanh-tong-1230

Link đề: KT giữa kì Lê Thánh Tông

Thi trắc nghiệm