THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12 NĂM HỌC 2022 – 2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12 NĂM HỌC 2022 – 2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2 Sáng Chiều Ca 1 Ca 2
Toán 12A1 Hóa 12A1 Hóa 12A2 Toán 12A1 Toán 12A1 Hóa 12A1 Hóa 12A2 Toán 12A1 Toán 12A1 Hóa 12A1 Toán 12A1 Hóa 12A2
Anh 12A2 Lý 12A3 Lý 12A2 Lý 12A1 Anh 12A2 Lý 12A3 Lý 12A2 Lý 12A1 Anh 12A2 Lý 12A3 Lý 12A2 Lý 12A1
Sinh 12A2 Sinh 12A3 Anh 12A3 Hóa 12A3 Sinh 12A2 Sinh 12A3 Anh 12A3 Hóa 12A3 Sinh 12A2 Sinh 12A3 Anh 12A3 Hóa 12A3
Anh 12A1 Sinh 12A1 Anh 12A1 Sinh 12A1 Anh 12A1 Sinh 12A1

Sáng: 09:30 – 11:00

Chiều: 14:00 – 15:30

Ca 1: 18:00 – 19:30

Ca 2: 19:45 – 21:15

Thi trắc nghiệm