TÀI LIỆU và ĐỀ KIỂM TRA HÓA 10

TOÁN 12 – THẦY NGUYỄN XUÂN MAI

1. LÝ THUYẾT 1. XÉT SỰ BIẾN THIÊN CỦA HÀM SỐ DỰA VÀO BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ 2. ĐƠN ĐIỆU TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH 2. HÌNH CHÓP CÓ MỘT CẠNH BÊN VUÔNG VỚI ĐÁY 3 ĐƠN ĐIỆU TRÊN KHOẢNG 3. HÌNH CHÓP ĐỀU 4. HÀM ẨN 4. HÌNH CHÓP CÓ MỘT MẶT BÊN […]

30 ĐỀ TỔNG ÔN – 20 ĐỀ LÝ THUYẾT – CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 12 2K3

THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2021_ĐỀ 7 THI THỬ TN CHUYÊN LÊ KHIẾT QUÃNG NGÃI (LẦN 1) P2O5 – H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM CHUYÊN ĐỀ ĐẾM THI THỬ TN CHUYÊN HÀ TĨNH 2021. Thi thu so Ha Noi – Lan 1 THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2021_ĐỀ 8 BẢNG ĐÁP ÁN 30 […]

TÀI LIỆU HÓA 2K4 – 2K5

ÔN HÈ 1- CHUYÊN ĐỀ 12 ANCOL, PHENOL VÀ DẪN XUẤT HALOGEN (1) ÔN HÈ 2 – CHUYÊN ĐỀ 13 ANĐEHIT – XETON ÔN HÈ 3 – CHUYÊN ĐỀ 14 AXIT CACBOXYLIC CHƯƠNG 1 – NGÀY 1 – KHÁI NIỆM ESTE CHƯƠNG 1 – NGÀY 2 – PHẢN ỨNG CHÁY ESTE chương 1 – este […]

Thi trắc nghiệm