Tài liệu Hóa 12 – 2k5 – Các chuyên đề nền tảng Hóa Hữu Cơ

ĐỀ SỐ 3 – ĐỀ MINH HỌA LUYỆN THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM NĂM 2022

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút.  Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí […]

ĐỀ SỐ 2 – ĐỀ MINH HỌA LUYỆN THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM NĂM 2022

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút.  Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí […]

ĐỀ SỐ 1 – ĐỀ MINH HỌA LUYỆN THI ĐGNL ĐHQG TP.HCM NĂM 2022

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 150 phút.  Bài thi đánh giá năng lực tại ĐH Quốc gia TP.HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí […]

ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI KHÓ

Câu 1: (xem giải) Hòa tan m gam hỗn hợp H gồm Al2O3, Fe3O4, CuO, MgO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), sau phản ứng thu được 61,44g muối. Cũng lượng H trên cho vào dung dịch chứa KHSO4 và HCl, thì sau phản ứng thu được dung dịch X chứa 81,28g muối trung hòa. […]

THI THỬ TN CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – PHÚ THỌ (LẦN 1)

Câu 1: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc A. Saccarozo                 B. Glucozo                         C. Xenlulozo                   D. Tinh bột (Xem giải) Câu 2: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly […]

THI ĐỊNH KỲ CHUYÊN BẮC NINH

Câu 1: Kim cương, than chì và fuleren là: Các dạng thù hình của cacbon Các đồng vị của cacbon Các hợp chất của cacbon Các đồng phân của cacbon   (Xem giải) Câu 2: Chất nào sau đây là tetrapeptit? Gly-Ala-Gly Gly-Ala-Ala-Val Gly-Ala Ala-Gly-Gly   (Xem giải) Câu 3: Este X có công thức […]

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 5 Dạng 5: Hỗn hợp ancol, anđehit, axit cacboxylic

Câu 1 (xem giải) Hỗn hợp X gồm nhiều ancol, andehit và axit đều mạch hở. Cho NaOH dư vào m gam X thấy có 0,2 mol NaOH phản ứng. Nếu cho Na dư vào m gam X thì thấy có 12,32 lít khí H2 (đktc) bay ra. Cho m gam X vào dung dịch […]

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỮU CƠ 11 – PHẦN 4 Dạng 4: Axit cacboxylic

Câu 1 (xem giải) Cho X là axit cacboxylic đơn chức mạch hở, trong phân tử có một nối đôi C = C, Y và Z là 2 axit cacboxylic đều no, đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Cho 23,02 gam hỗn hợp E gồm X,Y và Z tác dụng […]

Thi trắc nghiệm